Oferta Caruno rent a car Cluj
»
feltételek

Autókölcsönzési Feltételek

A bérelt autójármuvet szigorúan a Bérleti szerzodésben meghatározott kölcsönzés ideje alatt érvényben lévo közúti szabályoknak, rendeleteknek, és azok változtatásainak megfeleloen kell használni. A szerzodés tárgyát képezo autójármuvel való közúti szabálysértés plussz költségekhez vezet, amelyet az ügyfél köteles kifizetni.

A bérelt autójármuvet tilos személyek, áruk szállítására illetve autó vontatására használni anyagi javak ellenénben.

A bérelt autójármuvet tilos veszélyes vagy törvény álltal megtiltott anyagok szállítására használni, minden ilyen tevékenység esetén a teljes felelosség kizárólag az ügyfélre hárul.

A bérelt autójármuvet az autógyártó eloírt szabályainak megfeleloen kell használni. A bérelt autójármu autóversenyen, gyorsulási versenyen való használata szigorúan tilos. Ezen tevékenységek során létrejött megkárosodádás esetén technikai szakember méri fel a kárt, amelyet az ügyfél köteles megtéríteni.

A bérelt autójármuvet a bérleti szerzodésben feltüntetett bérlo személy vezetheti, vagy az általa felhatalmazott személy, akit kötelezo módon meg kell nezevni a bérleti szerzodésben. A használó köteles az általa felhatalmazott vezeto szemályes adatait a bérbeadónak felmutatni. Ezen feltétel be nem tartása a szerzodés megszegésével azonosés a szerzodés azonnali felbontásához vezet.

A bérelt autójármu vezetése 1 évnél kevesebb ideje hajtási engedéllyel rendelkezo személyek számára szigorúan tilos!

Alkohol, drog vagy egyéb törvény által tiltott anyag fogyasztása alatt álló személy részére szigorúan tilos a bérelt autójármu vezetése a bérleti szerzodés egész ideje alatt. Ezen eloírások be nem tartása következtében létrejött közúti baleset esetén az ügyfél vonható teljes mértékben felelosségre. Az ügyfél teljes mértékben felelos a keletkezett károk megtérítéséért, beleértve az autó megkárosodása miatti jövedelem kiesést, a felek közös megegyezése szerint, az alkalmazott ár/nap tarifával számolva.

A bérlés ideje alatt keletkezett bármelyféle meghibásodás csakis a bérbeadó jóváhagyásával javítható a kijelölt partner autószervizekben.

A bérelt autójármu parkolása az arra kijelolt helyen történik, a parkolási díj kifizetésével. Az ügyfél köteles a jármuvet bezárni, annak biztonságos elhelyezésérol meggyozodni az esetleges rongálások és lopás elkerülése érdekében. Soha ne hagyja az eredeti okmányokat az autóban állomásozás idején!

Az ügyfél köteles leadni a bérelt autót eredeti állapotában a bérleti szerzodésben megjelölt helyszínen, dátumon és idopontban. A bérelt autó nem eredeti állapotában való leadása (ütés, karcolás, megkárosodás, kevesebb üzemanyag szint) a garancia teljes vagy részleges elvesztéséhez vezethet.

Tilos az bérelt jármu eladása, bérelése vagy johiszemu átadása.

életkor

A Caruno Consult SRL fenntartja a jogot, miszerint ügyfele betöltötte a 21 életévet és legalább 1 éve rendelkezik B kategóriájú hajtási engedéllyel. Továbbá a bérbeadó fenntarta azon jogát, miszerint ügyfeleit megválogathatja, az autó kiadását visszavonhatja bármiféle indoklás nélkül.

Szállítás

Az autókölcsönzés minimális idotartama 24 óra. Ha az autó leadásakor 1 órát késik az ügyfél, mint azt ahogyan a bérleti szerzodésben meghatározták, nem veszi figyelembe a bérbeadó. 2 órás leadási késés esetén 20 euró/óra késedelmi díjat kell fizetni. Több, mint 3 óra késés esetén az ügyfél köteles egy egész napi bérleti díjnak megfelelo késedelmi díjat fizetni. A 8 órát meghaladó leadási késés esetén az autó le nem adását elkövetett autólopásnak nyilvánítjuk, amely a garancia teljes elvesztését és a hatósági szervek értesítését vonja maga után.

A bérelt jármuvet, jelen szerzodés értelmében, használati célnak megfelelo állapotban kapja az ügyfél, bármiféle meghibásodás eltikolása nélkül. Az autó kiadásakor a bérbeadó köteles tájékoztatni az ügyfelet az autó esetleges muködési problémáiról, valamint az ügyfélnek jogában áll az információ tudatában kibérelni vagy visszautasítani az autót. Az autó kiadása jelen szerzodés mindkét fél általi aláírása, a bérleti díj és a garancia kifizetése után történik. Az autó kiadásakor a bárbeadó átnyújtja az autó szükséges okmányait az ügyfél számára eredeti vagy másolt példányban.

Az ügyfél a felelos mindne olyan okozott kárért, meghibásodásért, amely abból adódott, hogy az ügyfél átengedte az autó vezetését a bérbeadó által nem engedélyezett személynek.

Fizetése módja / Alkalmazott árak

A bérleti árak ajánlatunkban - weboldalunkon- vannak feltüntetve, amelyek tárgyalás tárgyát képezhetik hosszú idotartamú autókölcsönzés esetén. A szolgáltatás díját valamint a garanciát teljes összegben ki kell fizetni a bérlés teljes idotartamára, a szerzodés érvénybe lépésekor.

A átvett garancia összegét a bérleti szerzodésben tüntetjük fel, amelyrol számlát és nyugtát állítunk ki.

Fizetni euróban és román lejben lehet készpénzzel vagy kredit/debit Master/Visa vagy más nemzetközi bankkártyával.

Az árak tartalmazzák: kötelezo biztosítás, full casco biztosítás, Rovignieta, lehetoség másod vezetore, kolozsvári repterre vagy a város területére történo kiszállítás.

Az árak nem tartalmazzák: az üzemanyag árát, ablak mosó folyadék árát, forgalmi és parkolási büntetéseket, a személyek és csomagok biztosítását.

Biztosítás

A teljeskörű bíztosítás díja 9-25€/nap közt változhat, és a megkülönböztetett díj kilóméter korlátozást vonhat maga után. Ez a következőképpen változhat: 50 km/nap, 100 km/nap, 200 km/nap vagy kilóméter korlátozás nélkül.
A kilóméter korlátozás nélküli opciók díjai 5€-25€/nap között váltakoznak.


A bérelt autójármu rendelkezik Románia területén érvényes full CASCO biztosítással.

Külföldre utazás esetén az ügyfél köteles kiegészíto díjat fizetni a külföldön is érvényes baleset- és lopás biztosításra, valamint a bérbeadó felhatalmazását kérni.

A biztosítás minden olyan keletkezett kárt fedez, amely nem az ügyfél vagy az általa felhatalmazott vezeto elkövetett hibájából jött létre, azzal a feltétellel, hogy az ügyfél követi a törvény által eloírt formalitásokat, (a közúti eseményrol jegyzokönyv készül, javítási bizonylat kérése a baleset helyszínéhez tartozo rendorségrol, stb).

A biztosítás nem fedezi a helytelen autóvezetésbol adódó károkat, karcolásokat, elveszített dísztárcsákat, gumidefektet, abból származó kerék rongálást.

A biztosítás nem fedezi azokat a motormeghibásodásokat, amelyek az ügyfél hibájából keletkeztek az autó nem megfelelo használatakor, amelyeket szakszervíz tud igazolni.br />
A biztosítás nem fedezi azokat a károkat, amelyek az ügyfél hibájából keletkeztek alkohol, drog vagy más legálisan tiltott szer fogyasztása miatt. Ilyen esetben az ügyfél köteles megtéríteni a kár helyreállításának teljes összköltségét valamint azt a bevétel kiesést, ami az autó nem bérelhetosége miatt szenved el a Caruno Consult SRL.

A biztosítás nem fedezi az autó lopását abban az esetben, amelyekben a kulcs az autóban maradt, nem volt megfelelo módon bezárva az autó vagy felügyeletlenül elhagyták az autót. Kártérítés érdekében autólopás esetén az ügyfél köteles felmutatni az autó kulcsát.

A bérleti szerzodés ideje alatt az ügyfél felelos minden általa okozott kár megtérítéséért, amelyet egy másik fél szenved el, abban az esetben, ha a másik félnek okozott károk meghaladják a biztosítás összegét.

A biztosítás nem fedezi a bérlés ideje alatt keletkezett közúti büntetéseket, amelyeket az ügyfél köteles kifizetni. Abban az esetben, amikor a büntetésrol utólag értesítik a bérbeadót postai úton, az értesítést visszaküldjük a feladó bizottságnak a bérleti szerzodés másolatával, ezzel igazolva a büntett elkövetojének személyét.

Autóbérléshez szükséges dokumentumok

  • Személyazonossági igazolvány és/vagy útlevél, eredeti és másolt példánya
  • Hajtási engedély eredeti és másolt példánya
  • A fennt említett dokumentumok ahhoz a személyhez kell tartozzanak, aki bérli az autót és aláírja a bérleti szerzodést


Garancia

A letét az autó típusától és a választott extra biztosítási csomagról vagy a megtett kilométercsomagtól függ, és a sofőr életkorától függően 100 - 2500 € között mozog.
1. A webhelyen feltüntetett árak nem tartalmaznak külön befizetést, és a betétek (garancia) kategóriájába esnek 800 és 2500 € között.
2. Az extra teljes kaszinóbetétet tartalmazó árak garanciavállalása 100 € és 400 € között van.


Caruno - Rent a car Cluj Napoca


Copyright © Caruno 2016 |  Webdesign by Softimpera
Feltételek Caruno - Rent a Car Cluj